MDRT actualizeaza standardul de cost pentru reabilitarea termica a blocurilor

Standardul de cost aplicabil in cazul lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte a fost actualizat astazi, prin adoptarea, in sedinta de Guvern, a proiectului de Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 2.4 la HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

„Standardul de cost reprezinta un instrument extrem de util pentru primarii, el contribuie la cresterea eficientei economice a programelor de investitii. Acest instrument, pus la dispozitie de catre minister, le ajuta sa fundamenteze indicatorii tehnico–economici si sa estimeze bugetele programelor locale de reabilitare termica. Totodata, standardul de cost vine si in sprijinul operatorilor economici interesati sa participe la contractarea lucrarilor de interventie, care au, astfel, la indemana un fel de ghid in elaborarea ofertelor”, a declarat ministrul Eduard Hellvig.

Actualizarea standardului a fost generata de necesitatea introducerii in reglementari a unor lucrari si tehnologii noi, dar si pentru conformitatea cu evolutia preturilor la resursele specifice in domeniul constructiilor.

Astfel, standardul va cuprinde lucrari noi, precum cele de reabilitare a instalatiilor de distributie in subsol a agentilor termici (apa calda si caldura), de echilibrare termohidraulica, de inlocuire a cazanului folosit la centrala termica de bloc cu unul nou, mai performant sau, de la caz la caz, a arzatorului respectivei centrale, fara modificarea tipului de combustibil.

in privinta tehnologiilor noi, noua reglementare prevede utilizarea de sisteme compozite de termo si hidroizolare care sa fie insotite de certificate de conformitate sau de declaratie de performanta, sau de utilizarea de produse de constructii compatibile tehnic.

Actualizarea preturilor unitare de referinta luate in calcul la stabilirea standardului de cost s-a facut, de exemplu, la nivelul lunii august – pentru materiale, utilaje si transport, la nivelul mediei aferente primului semestru din anul in curs – pentru manopera, sau, pentru cursul valutar, la nivelul de 4,45 lei/euro, curs luat in calcul la rectificarea Bugetului de stat din august 2012.

Elaborarea documentatiei tehnico–economice, precum si procedurile de avizare si abrobare a indicatorilor tehnico – economici, aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor solutiona in conditiile actului normativ in vigoare la data la care au inceput.

Standardele de cost constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii similare, din punct de vedere tehnic, cu obiectivele de referinta prezentate in standardele respective de investitii finantate din fonduri publice.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Noi reglementari pentru reabilitarea termica a locuintelor din fonduri publice

Guvernul a aprobat, in sedinta din 30 octombrie a.c., proiectul de Ordonanta de Urgenta propus de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

„Am anuntat, recent, ca Romania a obtinut acordul Comisiei Europene de a finanta proiectele de reabilitare termica a blocurilor din fonduri europene. in paralel cu negocierile purtate cu CE, a fost nevoie sa punem la punct legislatia. Asa ca avem, de astazi, odata cu trecerea prin Guvern a ordonantei elaborate de noi, reglementari ce permit ca reabilitarea sa se poata face cu contributie financiara europeana, completata de o cota ce le revine primariilor, precum si de o contributie minima a proprietarilor. Practic, extinzand sursele de finantare, asiguram imbunatatirea accesului la program a potentialilor beneficiari”, a declarat ministrul Eduard Hellvig, la finalul sedintei de Guvern.

Schema de finantare, care se refera atat la lucrarile de interventie, cat si la realizarea auditului energetic si a expertizei tehnice, este urmatoarea:

60% din finantare este asigurata din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si din alocatii de la bugetul de stat;
40% reprezinta contributia insumata a consiliilor locale si a asociatiilor de proprietarilor, astfel: contributia proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio – economice, in limita a maxim 30% din valoarea activitatilor/lucrarilor, care se aproba prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, in completare, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari constituit in acest sens. Cota de contributie a proprietarilor nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primariilor de a prelua si sarcina financiara a asociatiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioara a sumelor, in termen de maxim 10 ani.

Ordonanta excepteaza de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;
b) persoane singure/ familii care, in ultimele trei luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie este sub castigul salarial mediu net pe economie;
in cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natura sociala.

De asemenea, Ordonanta stabileste ca blocurile ce urmeaza a fi supuse reabilitarii termice vor fi prioritizate in functie de nivel de performanta energetica (incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din punct de vedere energetic); numar de apartamente (incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente) si anul construirii (incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare).

„Ca element de noutate, am introdus in Ordonanta posibilitatea finantarii reabilitarii termice si pentru locuintele unifamiliale (adica pentru case), dar si pentru locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale. Au prioritate, insa, blocurile si locuintele familiale”, a adaugat ministrul dezvoltarii regionale si turismului.

Eduard Hellvig a mai precizat ca actuala forma a OG 18 cuprinde si un capitol de sanctiuni si amenzi, aplicabile atat executantilor care nu respecta anumite standarde ale lucrarilor si materialelor, dar si autoritatilor locale (coordonatori locali) care nu respecta anumite obligatii prevazute de actul normativ. Amenzile pot varia de la 5.000 la 50.000 de lei.

O alta prevedere importanta se refera la faptul ca, pentru protejarea valorii arhitecturale a cladirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate in centrele istorice, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate ale localitatilor, acestea nu vor mai putea intra in program.

Totodata, pentru asigurarea unei solutii tehnice unitare din punct de vedere al aspectului si cromaticii, in cazul blocurilor cu mai multe scari, s-a impus ca programele locale si solutiile de interventie, sa fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de catre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Prevederile noii ordonante nu se aplica obiectivelor de investitii, pentru care, pana la data intrarii in vigoare a acesteia a fost emis ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru includerea in programul national si alocarea de fonduri de la bugetul de stat. Acestora le sunt, in continuare, aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data emiterii ordinului, respectiv la data semnarii contractelor de executie.

in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta aprobate astazi, consiliile locale au obligatia sa finalizeze identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte, precum si a locuintelor unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de reabilitare termica a blocurilor, finantat din fonduri europene, va fi lansat pe 1 noiembrie

Secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Marcel Bolos a anuntat miercuri, la Oradea, ca Programul privind reabilitarea termica a blocurilor, finantat din fonduri europene, prin intermediul Programului Operational Regional (POR), va fi lansat la 1 noiembrie, cand se va face cunoscut ghidul solicitantului, urmand ca pe 15 noiembrie sa se deschida apelul pentru proiecte.
in programul reabilitarii termice a blocurilor de locuinte, Uniunea Europeana asigura o finantare de 60%, din care 48% – Comisia Europeana si 12% – din bugetul de stat, restul urmand sa fie acoperit de Consiliul Local si de cetatean.

in cadrul acestui program vor exista cateva facilitati care se acorda persoanelor cu dizabilitati, anumitor categorii de pensionari, veteranilor de razboi etc. Consiliile Locale vor putea sa-si construiasca scheme de finantare proprii, autoritatile locale putand sa opteze pentru diverse mecanisme de plata. Bugetul alocat acestui proiect este de 300 de milioane de euro, suma care se imparte pe cele opt regiuni de dezvoltare, dar nicio localitate nu poate accesa mai mult de 35% din suma alocata pe regiune.

„Un element specific al acestui program este taxa de reabilitare termica, pe care cetateanul beneficiar al lucrarilor de reabilitare a blocului de locuinte o va avea de returnat. Banii pe care Consiliile Locale ii vor pune in locul cetateanului vor trebui recuperati in maximum 10 ani, perioada care va face ca suma ce trebuie restituita pe luna sa nu se simta foarte mult in bugetul cetatenilor”, a precizat secretarul de stat Marcel Bolos, in conferinta de presa organizata la incheierea lucrarilor Comitetului de Monitorizare al POR, desfasurate la Oradea. Bolos a anuntat in aceeasi conferinta de presa ca, in sedinta de miercuri, Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Regional a avizat deschiderea sesiunii de proiecte pentru reabilitarea termica a cladirilor institutiilor publice, intr-o prima etapa urmand sa fie reabilitate termic doar cladirile spitalelor, atat judetene, cat si municipale, dupa care ar putea urma reabilitarea termica a scolilor si a altor categorii de cladiri publice. Sesiunea depunerii de proiecte ar putea incepe in aprilie-mai 2013, depunerea proiectelor spre finantare avand loc pana pe 31 decembrie 2013.

Sursa articol: Administratie.ro