NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DETELOR PERSONALE

SC SIVA Administratie Imobile SRL prelucreaza datele Dvs cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, destinate calculului de liste de cote de contributie, emiterii facturilor si rezolvarii solicitarilor Dvs in legatura cu activitatea Asociatiei Dvs.

Datele Dvs sunt necesare pentru calculul listelor de intretinere, emiterii facturilor si rezolvarii solicitarilor Dvs.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC SIVA Administratie Imobile SRL si sunt communicate NUMAI Asociatiei Dvs.

Conform Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc sis a solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin Presedintele Asociatiei cu o cerere scrisa, datata, semnata si aprobata de Presedintele Asociatiei. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei, daca cererea Dvs nu este rezolvata. Datele Dvs nu pot fi folosite in scop de marketing direct si nu pot fi transferate in strainatate.